Stary rok jeszcze mroził, sypnął śniegiem.  Nowy – huczy wiatrem, w pojawiającym się czasem Słońcu mieni się spłowiała zieleń traw, iglaków,   a na termometrach temperatury na plusie. A przecież o styczniu pisano:
„Z mrozem ten miesiąc panuje,
Kto nie ma futra poczuje.
Ciepło tedy w izbie miewaj,
W nocy z żonką się zagrzewaj.
Gdy nie służą owe dziwy,
Zażyjże konfortatywy.” – (daw. środek wzmacniający, pobudzający z łac. confortare 'wzmacniać’)

– tak  tylko to było wg kalendarza polskiego na Rok Pański 1753.

 

Z najlepszymi życzeniami na Nowy Rok 2015 – JM

Kategorie: Wydarzenia