AUTORSKIE

2022 Skalne krajobrazy Kielce
  Wiśniówka – piękno  w miejscu zwykłym Kielce
  Magia Natury Lublin
2021 Z pejzażu wydobyte  Lublin
  Skalne krajobrazy Geoparku Świętokrzyskiego Centrum Geoedukacji Kielce
2020 Piękno wśród skał Gór Świętokrzyskich Centrum Geoedukacji Kielce
2019 Skalne piękno Gór Świętokrzyskich Centrum Geoedukacji Kielce
2018 Małe światy Galeria Pomost DDK Lublin

ZBIOROWE

2017-2024 Piękno przyrody w obiektywie lubelskich fotografów – coroczna wystawa członków OL ZPFP  Lublin, Kraśnik
2022 Barwy świata przyrody – wystawa członków OL ZPFP  Lublin
  Galeria fotografii przyrodniczej – wystawa członków OL ZPFP Galeria Vivo Lublin
 2021 25 lat Związku Polskich Fotografów Przyrody XVII Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury” Izabelin
  Prezentacje 2019 – wystawa członków Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Animus” Stalowa Wola
2019 Prezentacje 2018 wystawa członków Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Animus” Stalowa Wola
2018 Lubelskie Wizje Natury – wystawa członków OL ZPFP XIV Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury”  Izabelin
  Prezentacje 2017 – wystawa członków Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Animus” Stalowa Wola
2017 Prezentacje 2016 wystawa członków Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Animus” Stalowa Wola
2016 Okiem fotografa – światłem malowane – wystawa członków OL ZPFP Lublin
  Prezentacje 2015 – wystawa członków Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Animus” Stalowa Wola
2015 Okiem fotografa – światłem malowane – wystawa członków OL ZPFP Lublin
  XIII Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne Rzeszów
  Prezentacje 2014 – wystawa członków Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Animus” Stalowa Wola, Rzeszów
2014  Jesień na Polesiu – wystawa poplenerowa członków ORP ZPFP Lublin
2013 Roztoczańsko-Podkarpackie Wizje Natury IX Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury” Izabelin