Już w po­wie­trzu wio­snę sły­szę… Czy ty też? (J. Tuwim)