Nad roztoczańskimi polami cisza. Szarozieleni się ozimina, w bruzdach pól zabłąkały się drobiny śniegu, a miedze, strojne w uschnięte chwasty, targa wiatr. Czekają na zimę