To już połowa 2021 roku. Roku, który jest rokiem nadziei i optymizmu. Ale czy tylko? Rokrocznie liczne instytucje nadchodzący rok przypisują różnym wydarzeniom, na które chcą nam zwrócić uwagę. ONZ ogłosiło ten rok Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw, by uświadomić społeczeństwu, jak istotną rolę odgrywają one w naszej diecie, ale też Międzynarodowym Rokiem Pokoju i Zaufania, KE – Europejskim Rokiem Kolei… W Polsce ten rok jest Rokiem Norwida, Baczyńskiego, Różewicza i Lema, Rokiem Konstytucji 3 maja, na Śląsku Rokiem Górali, w Szczytnie Krzysztofa Klenczona ….

Przedziwne czasem sny się ma!
Dziesięć w skali Beauforta!…

Oj i to nie wszystko… Wśród tych wydarzeń roku 2021 jedno jest mi bardzo bliskie ponieważ związane jest z geologią. Międzynarodowa Unia Speleologiczna ogłosiła ten rok Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu. Polskimi partnerami są Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Uniwersytet Wrocławski.

(kliknij na miniaturce, aby ją powiększyć)

Głównym celem projektu jest zwiększenie społecznej świadomości tego, jak jaskinie i kras są ważne dla codziennego życia miliardów ludzi.

Kras to topografia utworzona z rozpuszczania skał, takich jak wapień, dolomit, gips i skały solne. Charakteryzuje się podziemnymi systemami odwadniającymi z zapadliskami i jaskiniami. Krajobrazy krasowe pokrywają około 20 procent powierzchni lądowej świata i są jedynym lub głównym źródłem wody dla około 700 milionów ludzi.

W Polsce formy krasowe można zaobserwować głównie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i w Tatrach Zachodnich, a w mniejszym stopniu również w Pieninach, Górach Świętokrzyskich i Sudetach. W Górach Świętokrzyskich, po których od lat wędruję, zjawiska krasowe są szeroko rozpowszechnione, a masyw Zelejowej jest na pewno jednym z najpiękniejszych w kraju przykładów terenów krasowych. Tuż obok, ze wspaniałą szatą naciekową, znajduje się Jaskinia Raj, na zboczach Góry Żakowej Jaskinia Piekło, a jeszcze dalej w Jaworzni – Chelosiowa Jama, w Łagowie Jaskinia Zbójecka, w której ponoć często zbój Madej bywał… Jest jeszcze rezerwat Milechowy z kolejnymi jaskiniami oraz dolinki krasowe w Lasach Starachowickich… Będąc w Kielcach efekty zjawisk krasowych możemy obserwować na Kadzielni, Wietrzni… i chciałoby się tylko dodać – odkrywaj, zrozum i chroń

Zobacz też: W Piekle… pod Skibami