„Twelve significant photographs in any one year is a good crop.”  – Dwanaście dobrych zdjęć w roku to dobry wynik. – Ansel Adams

Gdy rok dobiega końca, znów jestem zaangażowany w narzuconą przez siebie tradycję. Przeglądam archiwa zdjęć, wybierając ulubione lub niezapomniane chwile z mijającego roku, by wybrać tę najlepszą dwunastkę…

Rok 2020…. Tyle robiłem planów o tej samej porze rok temu… Czy brałem pod uwagę to co się później wydarzyło – przerażającą, globalną, niszczycielską pandemię COVID-19, która nadal pustoszy nasz świat. Ileż rzeczy się zmieniło, ileż podróży, wypraw zostało w sferze marzeń…  Nie był to płodny rok. Był często rokiem zwątpienia, wyciszenia i motywacyjnych blokad. Moje skromne archiwum 2020 roku jest zdominowane przez zdjęcia skalnego, abstrakcyjnego piękna z nielicznych niestety wyjazdów w Góry Świętokrzyskie, są zdjęcia kolorowych, lodowych tafli z czasów, gdy słowo Covid było nam obce, są i obrazy polskiej jesieni…

Wybrałem tę swoją dwunastkę. Może jest ona niekoniecznie „najlepszą”, ale dla mnie tak jakoś bliską.

(kliknij na miniaturce, aby ją powiększyć)

Szczęśliwego Nowego Roku

Zobacz też:  12 fotografii z 2019 roku  12 dobrych fotografii z 2018 roku,  12 fotografii 2017 roku,  Najlepsze z ….2016 rokuWybrane z roku 2015   i na stronie Wybrane – ulubione