Kolejną odsłonę wystawy ”Okiem fotografa światłem malowane”, przygotowanej przez członków Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, można oglądać w łączniku Galerii Handlowej „Olimp” – Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 34 do 20 kwietnia br. w godzinach pracy Galerii.

Kategorie: Wystawa