Wystawa „Przyroda Lubelszczyzny” – zagościła w lubelskim ratuszu. 22 prace przygotowane przez członków Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody – od 3 do 24 listopada b.r. można oglądać na korytarzach siedziby Prezydenta Lublina.
Zdjęcia w tej notce umieszczone za zgodą ich autora – Marka Skórskiego.