A na roztoczańskich polach rozwinęły się magiczne dywany, złote, z zielonymi brzegami. Aż pragnie się na nich usiąść i, jak w baśniach tysiąca i jednej nocy, wypowiedzieć „życzenie, by wznieść się w górę i osiąść w innym jakimś miejscu…” – (Księga tysiąca i jednej nocy, tom 8).