Schyłek lata. Pola już w jesiennych, ciemniejszych barwach. Czasami między nimi pojawią się pochylone wierzby, a na miedzach krzaki z owocami tarniny, głogu. Przy drogach czerwienią się jarzębiny.


Ten monotonny krajobraz ożywiają kolorowe łąki z szeleszczącymi trawami czesanymi przez lekkie podmuchy wiatru, z muzyką świerszczy, opasłych trzmieli.
To znów w obrazie poleskich łąk pojawia się pole kolorowych dyń złocących się w słońcu lub łąka suchych traw, wśród których zachwycają barwą polne wrzosy.